slide01644662E6-1AFE-52A3-F691-CA8C5E4359F0.jpg
slide02D3D0292E-B595-E697-0D9B-E91BFB001D0A.jpg

Міжнародна конференція:
міжнародна конференція

«СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ТРАНСПОРТУ»

Дата проведення: 23-24 квітня 2021 року

Лист ІМЗО від 13.01.2021 № 22.1/10-37 “Про Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році”. Порядковий номер 1041.


 Організатори:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (Україна)
Актюбінський регіональний державний Університет ім. К. Жубанова  (Казахстан)
Vellore Institute of Technology (Індія) 
ГО «Освітній центр «Відкрите знання».
Учбовий центр "Інфотех" Autodesk Silver Partner


ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Інформаційний
лист
Програма
конференції
Шаблон
оформлення
статті
Реєстраційна
форма

  Матеріали прийняті до публікації


 


Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2021». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 166 с.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1 – Гірниче та металургійне обладнання 
Секція 2 – Машинобудування і машинознавство
Секція 3 – Транспортні технології та обладнання
Секція 4 – Ресурсо- та енергозберігаючі технології та матеріали
Секція 5 – Автоматизація, енергозабезпечення і механізація
Секція 6 – Альтернативні джерела енергії
Секція 7 – Інформаційні технології проектування, моделювання, дизайну, сучасні WEB-технології
Секція 8 – Прикладна геометрія, інженерна графіка, ергономіка і безпека життєдіяльності
Секція 9 – Економічні проблемі підприємств
Секція 10 – Інформаційні технології в освіті
Секція 11 – Гуманітарні проблеми освіти

Форма участі у конференції – заочна:

Не потрібно нікуди їхати.
Ви приймаєте участь, перебуваючи у себе вдома біля комп'ютера.
Все що необхідно - вислати необхідні документи електронною поштою.

Наукові конференції, які проводяться нами, як правило, проводяться в рамках Інтернету, тобто в заочній формі що не вимагає особистої присутності учасника конференції. Для того щоб взяти участь у конференції досить на вказану в запрошенні адресу електронної пошти вислати в електронному вигляді необхідні матеріали.

Переваги заочної конференції полягають у можливості взяти участь і опублікувати свою наукову доповідь незалежно від місця проведення конференції. Заочна форма знижує фінансові та часові витрати, дає можливість брати участь у міжнародних наукових конференціях без проблеми отримання віз або відриву від роботи.

За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць:
ISSN 2311-147X Contemporary innovation technique of the engineering personnel training for the mining and transport industry. Conference proceedings.

Відомості:

для учасників з України
«До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать … друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо.».

«Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова». Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. №423.