slide01644662E6-1AFE-52A3-F691-CA8C5E4359F0.jpg
slide02D3D0292E-B595-E697-0D9B-E91BFB001D0A.jpg
Матеріали прийняті до публікації до збірника наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2021»


ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2021 (CITEPTMTI’2021). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
23-24 квітня 2021 року.

Національний технічний університет
"Дніпровська політехніка" 

м. Дніпро

Україна
Scientific Conference 2021 


Секція 1 – Гірниче та металургійне обладнанняУДК 621.833

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИСОКИХ КЛАСІВ У ДРОБАРНИХ МАШИНАХ

 

С.В. Шатов1, І.М. Мацюк2, Е.М. Шляхов3

1доктор технічних наук, професор кафедри будівельних і дорожніх машин, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі розглянуті результати дослідження застосування механізмів високих класів у важко навантажених дробарних машинах.

 

Ключові слова: дроблення, щокова дробарка, важільний механізм, кут захоплення, Mathcad, складний рух щок.


УДК 621.926.2

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ КОНТАКТУ МАТЕРІАЛУ З РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ В ВІБРАЦІЙНІЙ ЩОКОВІЙ ДРОБАРЦІ З ПОХИЛОЮ КАМЕРОЮ ДРОБЛЕННЯ

 

О.В. Федоскіна

кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання технічної естетики и дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі проаналізовані експериментальні методи визначення часу контакту робочої поверхні щоки з матеріалом при одиничному ударі.

 

Ключові слова: дробарка, камера дроблення, осцилограма, метод, датчик, пружні елементи.Секція 2 – Машинобудування і машинознавствоУДК 621.893-492:621.81

ПОРОШКОВІ АНТИФРИКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

 

В.Є. Олішевська1, Г.С. Олішевський2

1кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі зроблено опис хімічного складу, мікроструктури, фізико-механічних та трибологічних властивостей порошкових антифрикційних матеріалів: залізо – графіт, залізо – мідь, залізо – мідь – графіт, залізо – мідь – графіт – фосфор, композицій на основі бронзи, залізо – графіт – молібден. Розглянуто особливості тертя порошкових антифрикційних матеріалів. Приведено маркування та раціональні галузі використання порошкових антифрикційних матеріалів. Стаття полегшує сприйняття матеріалу, скорочує час на ознайомлення і підвищує інтегральну компетентність студентів в умовах дистанційного науково-освітнього процесу.

 

Ключові слова: порошкові антифрикційні матеріали, фізико-механічні властивості, трибологічні властивості, експлуатаційні властивості, коефіцієнт тертя.


УДК 539.4.01:004.42

ПРО КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ СПРОЩЕНОГО РОЗРАХУНКУ ДВОТАВРОВИХ БАЛОК НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ

 

Холодняк Ю.С.1, Костіков О.А.2, Капорович С.В.3

1к.т.н., доцент, зав. кафедрою технічної механіки, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2 к.ф.-м.н., доцент кафедри автоматизації виробничих процесів, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3к.т.н., ст.викладач кафедри технічної механіки, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1, 2, 3 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна

 

Анотація. Розроблено додатковий розрахунковий блок до раніше створених комп’ютерних програм спрощеного розрахунку на міцність статично визначуваних двотаврових балок. Удосконалені програми визначають опорні реакції балок, будують епюри поперечних сил і згинальних моментів, підбирають потрібні номери двотаврів, а також визначають шукані переміщення і будують графіки їх зміни по довжині балок. Впровадження цих програм у навчальний процес надасть студентам нові можливості в формуванні у них професійних навичок. Також розроблені програми будуть корисними і для фахівців-практиків при розв’язанні ними реальних технічних задач.

 

Ключові слова: двотаврові балки, міцність, переміщення, спрощені розрахунки, Mathcad, комп’ютерні програми.


УДК 621.746.6:669.046.516.4:669.715

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ВТОРИННИХ ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА

 

Ю.В. Доценко1, В.Ю. Селівьорстов2

1кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2доктор технічних наук, професор кафедри ливарного виробництва. Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.com

 

Анотація. В роботі проаналізовано вплив комплексної технології на властивості циліндричних виливків з ливарного алюмінієвого сплаву АК7 з підвищеним вмістом заліза. Наведено результати досліджень механічних властивостей.

 

Ключові слова: алюмінієвий сплав, виливок, модифікування, механічніі властивості, кристалізація.


УДК 621.879.31

ВИБІР І РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗМІННОЇ ФРЕЗЕРНОЇ ГОЛОВКИ ДЛЯ ОДНОКІВШОВОГО ЕКСКАВАТОРА

 

М.М. Балака1, Д.А. Паламарчук2, А.О. Кім3

1кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних машин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри професійної освіти, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студентка групи ІЛС-51, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

 

Анотація. В роботі розглянуто вибір і розрахунок основних параметрів запроєктованої фрезерної головки, що застосовується в якості змінного робочого органу для одноківшового екскаватора. В обертальну дію фрезерну головку приводить вбудований мотор-редуктор, який поєднує всі переваги планетарної передачі. Визначено конструктивну та експлуатаційну маси екскаватора зі змінною фрезерною головкою.

 

Ключові слова: фрезерна головка, параметр, планетарна передача, екскаватор.


УДК 621.746.6:669.046.516.4:669.715

РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДИФІКУВАННЯ ТА ВПЛИВУ ТИСКОМ В ПРОЦЕСІ ЗАТВЕРДІННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ ІЗ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Al-Si

 

Ю.В. Доценко1, В.Ю. Селівьорстов2

1кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2доктор технічних наук, професор кафедри ливарного виробництва. Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. Проведено аналіз сучасних модифікаторів, які використовують для обробки сплавів системи Al-Si та методів впливу на розплав, що кристалізується. Показані їх переваги та недоліки. Приведені результати дослідження впливу змінного газового тиску та модифікування на структуроутворення металу виливків із сплаву А356.

 

Ключові слова: модифікування, газодинамічний вплив, ливарний сплав, виливок, технологія, механічні властивості.


УДК 624.132.3

АДАПТИВНА УСТАНОВКА ДЛЯ РОЗКРИВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

 

С.І. Лисак1, В.Ю. Рєпін2

1магістр, викладач спецдисциплін, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2 магістр, викладач спецдисциплін, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2 Миколаївський будівельний коледж КНУБА, Миколаїв, Україна

 

Анотація. У роботі розглядаються актуальність та технічні аспекти розробки адаптивного робочого обладнання машини для розкривання підземних трубопроводів, що використовується під час їх капітального ремонту. Приведені підходи до математичного розрахунку оптимальних основних параметрів машини.

 

Ключові слова: ремонт, трубопровід, траншея, грунт, ківш.


УДК 622.625.28

ЗБІЛЬШЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ В СТРІЧКОВИХ ФІЛЬТР-ПРЕСАХ

 

Є.А. Бологін1, І.М. Мацюк2

1студент гр.132-20-2 спеціальності 132 «Матеріалознавство» за напрямком освіти «Промислова естетика та сертифікація матеріалів та виробів», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі, проведено аналіз роботи стрічкового фільтр-пресу, та умов роботи підшипників. Розглянуто причини швидкої зношуваності підшипників та встановлення зовнішнього ущільнення, як вирішення проблеми.

 

Ключові слова: фільтр-прес, підшипник, зовнішнє ущільнення.


УДК 681.932

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 3D ПРОТОТИПУВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЯХ

 

В.В. Вишневецький1, І.М. Мацюк2, О.М. Твердохліб3

1ст. гр. 132-18-2 спеціальності 132 «Матеріалознавство» за напрямком освіти «Промислова естетика та сертифікація матеріалів та виробів», Національний Технічний Університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3старший викладач кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі проведено теоретичні дослідження матеріалів для 3D друку та прототипування для вивчення адитивних технологій виробництва.

 

Ключові слова: адитивні технології, прототипування, 3D-друк, 3D-принтер, матеріали для 3D-друку, пластик ABS, пластик PLA.


УДК 69.057:658.513.4

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВОЇ ТВЕРДОСТІ ТА ТЕРМОУСАДКИ ВИРОБІВ З PLA ПРИ ЇХ ВИГОТОВЛЕННІ МЕТОДОМ 3D ДРУКУ

 

Н.О. Ротт1, В.Е. Дитюк2, О.О. Мирний3

1 к.т.н., доцент, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2асистент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент групи 132-20ск-2

1,2,3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

 

Анотація. У роботі проведено дослідження показників поверхневої твердості матеріалу та впливу температури друку на термоусадку виробів з PLA-пластику в діапазоні температур 190 – 220 °С.

 

Ключові слова: 3D-друк, PLA пластик, термоусадка, поверхнева твердість.Секція 3 – Транспортні технології та обладнанняУДК 621.316.99

 

О РАЗМЕРАХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ НА КАТЕРЕ

 

М.Ю. Пустоветов

кандидат технических наук, инженер кафедры технологии машиностроения, Технологический институт (филиал) Донского государственного технического университета, г. Азов Россия, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Аннотация. Нормативные документы, которыми следует руководствоваться инженерно-техническим работникам при реализации того или иного технического решения, содержат директивы, наставления или рекомендации без подробного пояснения причин и механизмов их формирования. Тем не менее, содержание нормативных документов имеет под собой техническую, физическую основу. Автор предлагает пояснения к выбору размеров заземлителя на катере, основанные на расчете сопротивления растеканию тока листового заземлителя.

 

Ключевые слова: маломерное судно, токонепроводящий корпус, заземлитель, система с изолированной нейтралью.


УДК 629.021: 629.026

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ВИДІ ПАЛИВА ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ

 

В.В. Крівда

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. У роботі наведено аналіз транспортних засобів на альтернативних видах палива, включаючи транспорт, що працює в комплексі на декількох видах палива, гібриди, електромобілі, автомобілі на водневому паливі.

 

Ключові слова: автомобіль, транспортний засіб, гібрид, альтернативна енергія, паливо.


УДК 629.113

ВИПРОБУВАННЯ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ ГІБРИДИЗОВАННОГО

АВТОМОБІЛЯ ЗАЗ СЕНС

 

В.О. Федоскін1 , К.І. Корніленко2 , М.М.Єрісов3

1кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна,

e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Аннотация. В работе приведены результаты экспериментальных исследований тормозной системы автомобиля ЗАЗ СЕНС с модернизированной задней балкой и установленными на ней мотор колёсами. Показано, что при разработанном конструктивном решении тормозной путь находится в пределах допускаемой величины.

 

Ключевые слова: автомобиль, тормозной путь, мотор-колесо, гибрид, задняя балка, скорость движения.


УДК 629.3.082.3

ОСНОВІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

 

А.В. Малієнко1, І.М. Луценко2, С.О. Федоряченко3

1кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу і управління, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, професор кафедри електроенергетики, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація: В даній роботі представлені основні методи багатократного покриття множин для моделювання і розв'язання задач оптимального розміщення ЗСЕ (зарядних станцій електромобілів).

 

Ключові слова: зарядна станція, математична модель, методи оптимізації.


УДК 656:338.47

ПІДВИЩЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСУ НАСЕЛЕННЯ ЗА РАХУНОК ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

 

С.І. Чеберячко1, О.О. Третяк2, В.А. Доценко3

1доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри управління на транспорті, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студентка групи 275-19 ск-1, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі досліджено заходи, які спрямовані на підвищення транспортного сервісу населення міста за рахунок впровадження в систему міського наземного електротранспорту ефективного транспортного засобу – сучасного трамвая на основі інтегрального оцінювання споживчих, техніко-економічних, техніко-експлуатаційних, ергономічних ті ін. властивостей при формуванні раціональної структури або модернізації існуючого парку транспортних засобів, що експлуатуються у великих містах.

 

Ключові слова: трамвай, міські наземні пасажирські перевезення електротранспортом, техніко-експлуатаційні властивості, техніко-економічні властивості, комфорт, безпека.Секція 7 – Інформаційні технології проектування, моделювання, дизайну, сучасні WEB-технологіїУДК 681.932.4

ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ДИСЦИПЛІНІ “ТЕХНОЛОГІЇ 3D ПРОТОТИПУВАННЯ”

 

А.Ю. Фартушна1, І.М. Мацюк2, О.М. Твердохліб3

1ст. гр. 132-18-2 спеціальності 132 «Матеріалознавство» за напрямком освіти «Промислова естетика та сертифікація матеріалів та виробів», Національний Технічний Університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3старший викладач кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі проведено теоретичні дослідження фотополімерних матеріалів для 3D друку, технічні характеристики та застосування виробів в житті.

 

Ключові слова: прототипування, фотополімерні матеріали, 3D-друк, стереолітографія, цифрова проекторна світлодіодна проекція, технологія 3D-друку SLA.


УДК 004.92; 744:621 + 378.016: 744

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ

 

І.В. Вернер1, В.Е. Дитюк2, Ю.В. Саломатіна3

1,2асистент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент групи 132-19ск-2, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

 

Анотація. Розглядаються перспективи використання хмарних технологій в промисловому дизайні. Представляються результати впровадження даних технологій на прикладі підготовки фахівців механіко-машинобудівного факультету університету. Виконано огляд актуальних графічних сервісів що суттєво розширюють можливості візуалізації інформації.

 

Ключові слова: освіта, візуалізатор, хмарні технології, графічні сервіси, дизайн.Секція 8 – Прикладна геометрія, інженерна графіка, ергономіка і безпека життєдіяльностіУДК 004.925.8

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Т.С. Савельєва1, Д.С. Пустовой2

1кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. Розглянуто можливості і перспективи підготовки студентів інженерно-технічних спеціальностей з використання сучасних комп'ютерних технологій. Показано, що підготовка фахівців, які володіють інструментарієм САПР і вміють вирішувати конкретні завдання сучасного виробництва, дозволяє інтенсифікувати навчальний процес та підвищує конкурентоспроможність на ринку праці майбутніх фахівців.

 

Ключові слова: графічні дисципліни, САПР, конструкторська діяльність, 3D-моделювання.


УДК 004.925.8

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОУРОКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Д.С. Пустовой1, О.О. Мирний2

1кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студент гр. 132-20ск-2 спеціальності «Матеріалознавство» за напрямом освіти «Промислова естетика та сертифікація матеріалів та виробів», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. У статті підкреслюється актуальність запровадження та розглядаються переваги при викладанні графічних дисциплін з використанням цільових навчальних відеоуроків при вивченні дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка”. Обґрунтовано доцільність запровадження певних змін навчального процесу з вивчення графічних дисциплін, враховуючи зростаючу роль у навчальному процесі інформаційних та мультимедійних технологій.

 

Ключові слова: відеоурок, графічні дисципліни інформаційно-освітні технології, AutoCAD.