slide01644662E6-1AFE-52A3-F691-CA8C5E4359F0.jpg
slide02D3D0292E-B595-E697-0D9B-E91BFB001D0A.jpg
Матеріали прийняті до публікації до збірника наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2022»


ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2022 (CITEPTMTI’2022). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
29-30 квітня 2022 року.

Національний технічний університет
"Дніпровська політехніка" 
м. Дніпро
Україна
 


Секція 1 – Гірниче та металургійне обладнання 

 

УДК 66.047.4/.5:622.647.7

 

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПРОФІЛЬНІЙ ВІБРУЮЧИЙ ПОВЕРХНІ

 

О.В. Федоскіна1, М.М. Єрісов2, В.О.Федоскін3

1кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

3кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» м. Дніпро, Україна, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Анотація. У роботі наведена конструктивна схема та опис вібраційного стенду, який дозволяє проводити швидкісну відео зйомку процесу переміщення матеріалу за різним профілем робочої поверхні. Дана кадрограма процесу змішування матеріалів з фізико-механічними характеристиками, що відрізняються.

Ключові слова: стенд, процес, вібротранспортер, матеріал, відео зйомка, камера


УДК 534.2

 

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНА РОТОРНОЇ ДРОБАРКИ

 

Є.О. Міщук1, Д.О. Міщук2, О.Р. Дідківський3

1доцент кафедри машин і обладнання технологічних процесів, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2доцент кафедри будівельних машин,  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент групи БМО-31, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

 

Анотація. З метою підвищення технічних параметрів роторної дробарки запропоновано застосовувати модифіковану конструкцію ротора дробарки з секторними дробильними билами. Для полегшення технічного обслуговування ротора дробарки також пропонується застосовувати гідрофіковану систему механізму розкриття корпусу. У роботі значна увага приділена спрощенню конструкції і форми ротора та застосуванню швидкозмінних бил ротора. Запропонована конструкція дозволяє без зміни приводу дробарки та режимів його роботи підвищити продуктивність машини у порівнянні з типовими відомими конструкціями.

 

 

Ключові слова: роторна дробарка, ротор дробарки, удосконалення.Секція 2 – Машинобудування і машинознавствоУДК 621.86

 

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЮ ЧАСТИНОК В ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМУ РУХУ МАНІПУЛЯТОРА

 

Д.О. Міщук1, Є.О. Міщук2, Є.В. Горбатюк3

1доцент кафедри будівельних машин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2доцент кафедри машин і обладнання технологічних процесів, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3доцент кафедри будівельних машин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

 

Анотація. Застосування класичного методу рою частинок для пошуку оптимального режиму руху стріли маніпулятора за однієї з узагальнених координат має практичну цінність, так як дозволяє визначити розв’язки складних диференційних рівнянь руху, які мають значну аналітичну складність. В даному дослідження застосовано пошук цільової функції оптимізації у виді «енергії прискорень» механічної системи, пошук оптимального закону переміщення для якого здійснюється поліномом четвертого порядку.

 

Ключові слова: метод рою частинок, маніпулятор, оптимізація.Секція 4 – Ресурсо- та енергозберігаючі технології та матеріалиУДК 656.131:629.349-838

 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД АВТОМОБІЛІВ З ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

 

В.Є. Олішевська1, Г.С. Олішевський2

1 кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: olishevska.v.ye@nmu.one

2 кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Olishevskyi.H.S@nmu.one

 

Анотація. В роботі проведено дослідження особливостей використання автомобільного транспорту в умовах економічної кризи, дефіциту енергоресурсів і інтенсивного забруднення навколишнього середовища. Перспективним шляхом розвитку автотранспорту є екотранспорт. В якості екотранспорта розглянуто електромобілі. В роботі надана класифікація електромобілів. Зроблено аналіз змін автомобільного транспорту в Україні, які відбуваються в умовах переходу від традиційних автомобілів з двигуном внутрішнього згорання до електромобілів.

 

Ключові слова: автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, особливості використання автомобільного транспорту в Україні, електромобіль, класифікація електромобілів, альтернативні способи пересування.


УДК 621.4

 

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ВОДНЮ

 

Г.С. Оленич1, Д.О. Міщук2, М.М. Балака3

1студент групи ПНМ-31, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

2доцент кафедри будівельних машин,  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

3доцент кафедри будівельних машин,  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

1,2,3Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

 

Анотація. Для зниження витрат пального в автомобілях з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння необхідно застосовувати енергетичні накопичувачі. Так як для при простоях і переміщенні автомобіля не завжди потрібно стала кількість щосекундної витрати енергії, тож двигун внутрішнього згоряння, який є джерелом енергії працює в більшості випадків в режимі не повного навантаження, витрачаючи надлишкову енергію на нагрівання власних елементів. В якості рекуператора пропонується застосовувати електролізер, який перетворюватиме надлишкову енергію вироблену двигуном в газ водень. Так як водень є горючим газом в частиною складового палива, тому в подальшому можна накопиченим газом компенсувати зменшення витрати пального в двигуні. Пропонується застосовувати електролізер, що виконаний з металевих пластин електродів, які розміщуються в колбі з сольовим водним розчином. Живлення електролізера здійснюється від штатної електросистеми автомобіля через генератор.

 

Ключові слова: електролізера, зниження витрат, енергетичні накопичувачі.Секція 8 – Прикладна геометрія, інженерна графіка, ергономіка і безпека життєдіяльностіУДК 622.235

 

СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ПИЛОВИДІЛЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВУГІЛЬНИХ ВИРОБОК ВИБУХОМ

 

Д.В. Савельєв1, О. В. Столбченко2

1кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. У роботі проведені дослідження з розробки конструкції заряду з використанням пластичної суміші в якості набійки, яка розширюється і твердіє. Забезпечення перерозподілу і зниження питомого імпульсу в зоні інтенсивного подрібнення породи вибухом дозволяє управляти кусковатістю гірської маси і забезпечує загальне зниження запиленості рудникової атмосфери.

 

Ключові слова: вибухові роботи, твердіюча набійка, дрібнодисперсний пил, умови праці.