slide01644662E6-1AFE-52A3-F691-CA8C5E4359F0.jpg
slide02D3D0292E-B595-E697-0D9B-E91BFB001D0A.jpg
Матеріали прийняті до публікації до збірника наукових трудів конференції: «Інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2023»


ISSN 2311-147X Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2023 (ITPTIT’2023). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
28-29 квітня 2023 року.

Національний технічний університет
"Дніпровська політехніка" 
м. Дніпро
Україна
 


Секція 1 – Гірниче та металургійне обладнанняУДК 662.233.3

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВИЇМКИ ВУГІЛЛЯ ВИБУРЮВАННЯМ В ТОНКИХ ПЛАСТАХ

Д.О. Довгаль

кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація. У роботі наведено математичну модель динамічних характеристик виконавчих органів буро-шнекових установок з використанням теорії динамічного гвинта. Запропонована модель є основною для розробки вдосконаленої методики розрахунку бурових органів, що дозволяє досягти зниження динамічної навантаженості корпусу та забезпечити стійку просторову орієнтацію у заданому напрямку.

Ключові слова: виїмка вугілля, буро-шнекова установка, виконавчий орган, буровий орган, динамічний гвинт.


УДК 622.2+658.5:519.1.51-3

ЗАСТОСУВАННЯ AHP МЕТОДУ ДЛЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ОЧИСНОГО КОМБАЙНУ

А.О. Хорольський1

1в.о. завідувача лабораторії проблем розробки родовищ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна

Анотація. В роботі наведено результати дослідження із обґрунтування параметрів механізованого видобутку вугілля. Проведено аналіз альтернатив та визначено пріоритетні керуючі фактори при виборі очисного комбайну.

Ключові слова: AHP метод, критерій, альтернатива, вибір, технологія.Секція 2 – Машинобудування і машинознавствоУДК 622.625.28

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІАМІДУ В ЯКОСТІ ЗАМІННИКА БРОНЗИ 

Д.В. Лаухін1, С.В. Скрицький2

1доктор технічних наук, професор, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студент групи 132‐19‐2, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

 

Анотація. У статті обґрунтовано використання поліаміду в якості замінника бронзи. Наведено приклади використання та можливостей поліаміду.

Ключові слова: промисловість, економічно вигідно, механічні властивості, корозійна стійкість, зносостійкість, технологічність, виробництво


УДК 621.878.44

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИМАЧА КОВША ЗА ДОПОМОГОЮ ТОПОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМИ В AUTODESK FUSION 360

О.М.Твердохліб1,  І.В.Вернер2, Д.І. Гузенко3

1,2старший викладач кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент групи 132-19-2, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. Демонструються можливості знаходження раціональних параметрів для виробів. У роботі досліджується інструмент «Shape optimization» програмного забезпечення Fusion 360.

Ключові слова: Autodesk Fusion 360, топологічна оптимізація, оптимізація форми, машинобудівна галузь.


УДК 674.02

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ШИПОВИХ З’ЄДНАНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВИРОБІВ З ДЕРЕВА

Д.А. Білий1, Н.О. Ротт2

1 студент групи 132-19-2, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2к.т.н., доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація. У роботі розглядаються та перевіряються шипові з’єднання при проектуванні та будуванні дерев’яної меблі. Проводиться функціональний аналіз та аналіз напружень з’єднань у Autodesk Inventor.

Ключові слова: з’єднання, дерево, моделювання, аналіз, Inventor, Autodesk


УДК 621.9:004.9

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ СКЛАДАННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК

Д.О. Прищепа1, Є.Ю. Щербина2, В.А. Дербаба3

1студент групи 131м-22н-1, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2аспірант групи 131А-21-2, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У роботі виконується розв'язання науково-технічної задачі, пов'язаної з технологічним забезпеченням високопродуктивної механічної обробки деталі з чавуна шляхом оптимізації режимних параметрів та управління її оброблюваністю інструментом з твердих сплавів на багатоційових верстатах з ЧПК за умов використання CAD-CAM систем.

Ключові слова: точіння, верстат, чавун, інструментальний матеріал, технологія, стійкість, ріжучий інструмент, режими різання, CAD, CAM.


УДК 621.9.014

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ

О.О. Богданов1, О.С. Захаров2, Н.В. Могильченко3

1кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студент групи 131-21ск-1, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент групи 131-21ск-1, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна

Анотація. В роботі розглянуто оптимізаційну модель процесу механічної обробки. Приведені критерії оптимізації та цільові функції, які використовуються при розрахунках.

Ключові слова: оптимізація режимів різання, критерії оптимізації, режими різання, оптимальні параметри


УДК 621.878.27

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗУСИЛЬ В ЕЛЕМЕНТАХ ТЯГОВОЇ РАМИ СКРЕПЕРА

М.О. Побийпеч1, А.В. Хорошун2, М.М. Балака3

1студент групи БМО-31, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студентка групи ІЛС-41, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3доцент кафедри будівельних машин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Анотація. У роботі наведено методику визначення недостатніх зусиль, що діють на елементи тягової рами скрепера під час експлуатації на об’єктах дорожнього будівництва. Складання основної та еквівалентної систем з побудовою епюр моментів сил дають наочне уявлення про навантажений стан елементів тягової рами.

Ключові слова: скрепер, тягова рама, реакція, епюра моментів.Секція 3 – Транспортні технології та обладнанняУДК 656.025.4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЕКТУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕГАБАРИТНОГО І ВЕЛИКОВАГОВОГО ВАНТАЖУ (ЛОПАТЬ РОТОРА ВІТРОВОГО ГЕНЕРАТОРА)

С.І. Чеберячко1, О.В. Дерюгін2, Р.А. Кривий3 

1доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2кандидат технічних наук, доцент кафедри управління на транспорті, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент групи 275м-21-1, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. В роботі обґрунтовано заходи з усунення логістичних ризиків транспортного проекту перевезень негабаритного і великовагового вантажу автомобільним транспортом. 

Ключові слова: негабаритний і великоваговий вантаж, логістичний ризик, автомобільні вантажні перевезення, вантажний автопоїзд, метод fuzzi Dematel


УДК 629.33

МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.Г. Ходос1, О.О. Лагошна2

1ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства, e-mail: Khodos.o.h@nmu.org.ua

2ас. кафедри автомобілів та автомобільного господарства, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У роботі розглядається методологія визначення терміну експлуатації автомобіля по показниках, які діють при виробництві та експлуатації шляхом використання інформаційних технологій.

Ключові слова: технічна експлуатація автомобілів, інформаційні технології, коефіцієнт технічного використання, термін експлуатації.


УДК 004.89

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

В.В. Крівда1, М.М. Єрісов2, М.О. Максименко3

1кандидат технічних наук, доцент, e-mail: krivda.v.v@nmu.one

2асистент, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3кафедра автомобілів та автомобільного господарства, НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У роботі визначено можливість застосування штучного інтелекту в системах керування транспортними засобами. Основна мета застосування ШІ в цій галузі – підвищення ефективності та безпеки транспортного руху. Системи керування транспортними засобами, оснащені сучасними технологіями ШІ, можуть автоматизувати процеси керування та контролю за транспортним потоком, запобігати можливим аварійним ситуаціям, зменшувати час шляху для пасажирів та знижувати навантаження на навколишнє середовище.

Ключові слова: системи керування, штучний інтелект, транспортні засоби, автоматизація, безпека, ефективність, дані, аналіз, передбачення, керування транспортним потоком, інформація, час прибуття.


УДК 504.054+629.5

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В.В. Кiрсанова

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація У роботі розглядаються екологічна перевага і проблеми електромобілів в порівнянні з автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння в кліматичних умовах південних регіонів України. В цих кліматичних умовах спостерігаємо наявність оптимальних температурних умов для впровадження сонячних панелей в конструкції електромобілів.

Ключові слова: проблеми електромобілів; кліматичних умовах південних регіонів; сонячних панелей в конструкції електромобілівСекція 4 – Ресурсо- та енергозберігаючі технології та матеріалиУДК 656.13:504.61 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

В.Є. Олішевська1, Г.С. Олішевський2

1кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: olishevska.v.ye@nmu.one

2 кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Olishevskyi.H.S@nmu.one

Анотація. В роботі проведено аналіз особливостей забруднення автомобільним транспортом навколишнього середовища. Розглянуто забруднення повітря автомобільним транспортом в Україні і Європейському Союзі. 

Ключові слова: автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, забруднення автомобільним транспортом навколишнього середовища, викиди CO2


УДК 330.33: 504.06

РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УПРАВЛІННІ ВІДХОДАМИ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І.І. Чоботько1

1провідний інженер відділу фізики вугілля та гірничих порід, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна

Анотація. У роботі розглянуто застосування принципів циркулярної економіки до управління відходами гірничодобувних підприємств, розглянуто основні ідеї зменшення впливу на навколишнє середовище відходів гірничодобувних підприємств за рахунок використання циркулярної економіки, шо сприятиме економічному розвитку гірничодобувних регіонів.

Ключові слова: циркулярна економіка, відходи, гірничодобувні підприємства, навколишнє середовище.


УДК 330.341: 504.06

SCRUM ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ВІДХОДАМИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

 

І.І. Чоботько1

1провідний інженер відділу фізики вугілля та гірничих порід, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна

Анотація. У статті розглянуто концепцію управління проектами та загальна концепція методології Scrum, визначено переваги та недоліки її застосування щодо відходів вугільної промисловості. За результатами дослідження встановлено, що використання гнучкої методології Scrum є доцільним в умовах невизначеності в управлінні відходами вугільної промисловості.

Ключові слова: методологія Scrum, відходи вугільної промисловості, переваги та недоліки


УДК 622.2+658.5:519.1.51-3

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ПОТОКІВ ВУГІЛЛЯ, ГАЗУ, ВОДИ, ПОРОДИ В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

А.О. Хорольський1

1кандидат технічних наук, в.о. завідувача лабораторії проблем розробки родовищ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна

Анотація. Запропоновано підходи, які можуть бути застосовані для комплексної оцінки вугільних шахт, що дозволить визначити рівень підтримки з боку держави, а також спрогнозувати рівень розвитку та концентрації гірничих робіт у просторі. Все це дозволить здійснювати ефективне управління основними виробничими ресурсами для підвищення потенціалу технологічних схем вуглевидобутку та зниження рівня збитковості державних вугільних шахт.

Ключові слова: продуктивний потік, виробнича функція, ефективність, критерій.


УДК 669.14.018:621.78

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ВИРОБІВ ІЗ МІЦНОЇ МАЛОПЛАСТИЧНОЇ СТАЛІ

І.В. Дощечкіна1, Д.В. Дуліч2

1доцент кафедри технології металів та матеріалознавства, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студентка групи МС-41-19, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна

Анотація. В роботі досліджено структурні перетворення та властивості міцної, низькопластичної сталі під впливом гідродинамічного видавлювання, а також подальшого стабілізуючого відпуску.

Ключові слова: гідродинамічне видавлювання, деформація, низькопластична сталь, дислокаційна структура, механічні властивості, стабілізуючий відпуск.


УДК 629.341

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ГІДРОПРИВОДУ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА

Д.О. Міщук1, Є.О. Міщук2, М.М. Балака3

1доцент кафедри будівельних машин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2доцент кафедри машин і обладнання технологічних процесів, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3доцент кафедри будівельних машин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Анотація. У роботі розглядаються можливості розподілу накопиченої енергії при роботі автонавантажувача для періодів його руху, зокрема в процесах гальмування та переміщеннях на уклонах. Накопичення та рекуперація енергії в системі приводу автонавантажувача здійснюється за рахунок гідросистеми зі встановленим гідроакумулятором та електроприводом з генерацією енергії в акумулятори. Для оцінки величини накопичуваної енергії системою навантажувача пропонується дослідити його енерговитрати на циклограмах енерговитрат.

Ключові слова: рекуперація, автонавантажувач, енергія, енергозбереження.Секція 7 – Інформаційні технології проектування, моделювання, дизайну, сучасні WEB-технологіїУДК 622.625.28

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕТАПІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ

К.А. Зіборов1, І.В. Вернер2, М.В. Пімахов3

1кандидат технічних наук, доцент кафедри  конструювання,  технічної  естетики  і  дизайну, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2старший  викладач  кафедри  конструювання,  технічної  естетики  і  дизайну, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3студент групи 132‐19‐2, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У статті обґрунтовано використання ігрового рушія для утворення дизайну інтер'єру з інтерактивними елементами. Наведено приклади використання та можливостей системи Unreal Engine.

Ключові слова: гра, віртуальний тур, Unreal Engine, інтер’єрі, дизайн.


УДК 004.94; 621.7

АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ

З.В. Сазанішвілі1, Д.В. Юр’єв2

1кандидат технічних наук, асистент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студент групи 132-20ск-2, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У роботі розглянуто відновлення елементів конструкції. Розроблено 3Д-модель кришки насоса, створена програма управління для формоутворення на машині адитивного виробництва, описані режими виготовлення за FDM-технологією.

Ключові слова: Inventor, Autodesk, 3D-моделювання, адитивні технології.


УДК 004.9

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВІЗУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ДИСПЛЕЮ ДЛЯ VR ОКУЛЯРІВ

Т.О. Письменкова1, О.О. Новікова2

1кандидат педагогічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студентка групи 132-19-2, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У роботі розглядаються характеристики дисплею, які впливають на сприйняття середовища у VR-окулярах. Також розглянуто ергономічні параметри окулярів та вплив кольорів на емоційний стан користувачів.

Ключові слова: ігрова індустрія, ігровий девайс, гра, VR-окуляри, візуальне сприйняття оточення Секція 8 – Прикладна геометрія, інженерна графіка, ергономіка і безпека життєдіяльностіПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДТП В НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ 

C. Євдокимов¹, В. Taranushchenko²

¹магістр Херсонського державного університету, e-mail: serge.evdokimov2015@proton. me

²викладач автошколи "Світлофор", e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2Херсон, Україна 

Анотація. У статті розглядаються можливості штучних нейронних мереж для ймовірного уникнення дорожньо-транспортних пригод, тестування проводилося в населеному пункті. 

Ключові слова: аналіз даних, статистика, моделювання, згорточна нейронна мережа, безпека руху, комплекс фото-відео фіксації, параметри доріг, безпека.


УДК 658.512

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕЙМПАДУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ГАДЖЕТІВ

Т.О. Письменкова1, Т.Є. Ліснича2

1кандидат педагогічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студент групи 132-19-2, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У роботі проаналізовано вплив ергономічних параметрів геймпаду, під час активної гри, на гаджет та запропоновано вирішення проблеми негативного впливу.

Ключові слова: геймпад, мобільний телефон, взаємодія гаджет та геймпад, система охолодження, Fusion 360.


УДК 621.396.6

ПОРІВНЯННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗДРОТОВОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПОТРЕБ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА

І.В. Вернер1, Р.С. Приходько2

1старший  викладач  кафедри  конструювання,  технічної  естетики  і  дизайну, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студент групи 132‐19‐2, e‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У статті досліджуються переваги бездротової зарядки в порівнянні з провідною зарядкою та удосконалення виробу для кінцевого користувача.

Ключові слова: бездротова зарядка, удосконалення, порівняння, кінцевий користувач.Секція 10 – Гуманітарні проблеми освітиУДК 378.147

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ

Н.І. Фурманова1, О.Ю. Фарафонов2, О.Ю. Малий3

1доцент кафедри інформаційних технологій електронних засобів, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2доцент кафедри інформаційних технологій електронних засобів, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3доцент кафедри інформаційних технологій електронних засобів, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2,3Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна

Анотація. У роботі описано досвід викладання технічних дисциплін для українських студентів англійською мовою. Окрема увага приділяється гейміфікації навчального процесу.

Ключові слова: English as a Medium of Instruction, викладання, гейміфікація, ігровий підхід.


УДК 378.046

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ БЕЗПЕКОВИX ДИСЦИПЛІН

І.Я. Почапська1, Х.-Я.Ю.Хлібишин2

1доцент кафедри цивільної безпеки, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2студент групи СА-22, ІКНІ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1,2Національний технічний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

Анотація. Зроблено аналіз основних проблем при проведенні занять он-лайн з точки зору переваг і недоліків. Узагальнено дані про чинники, які суттєво впливають на якість освіти.

Ключові слова: он-лайн навчання, мотивація, Інтернет.